Zastupitelstvo

starosta – Ing. Milan Kolář Ph.D.

místostarosta – Jaroslav Jakoubek

předseda kontrolního výboru – Bohuslav Píša

předseda finančního výboru – Ing. Jiří Kolář

zastupitel – Ladislav Zadražil

zastupitelka – Petra Bělohlávková

zastupitel – Jaroslav Mlejnek


Martin Paděra – rezignoval k 19.10.2022


Výsledky voleb do zastupitelstva obce Skvrňov 2022.

       Dolovte mi, abych poděkoval Všem našim občanům za účast v komunálních volbách 2022, která byla historicky rekordní a dosáhla úrovně 79%. Tímto naši občané ocenili práci a výsledky dosavadního zastupitelstva a záleží jim na budoucnosti naší obce.

      Vítězem voleb v naší obci se stalo sdružení Jistota a slušnost s absolutním počtem hlasů 539. Na druhém místě s počtem hlasů 281 se umístilo nové sdružení OBČANÉ PRO SKVRŇOV.

      Výsledky umístění jednotlivých kandidátů dle získaného počtu hlasů jsou následující:

      Na prvním místě s nejvyšším počtem 81 hlasů se umístil Milan Kolář.

Následují:

 1. Bohuslav Píša                              77 hlasů          Jistota a slušnost
 2. Jiří Kolář                                      73 hlasů           Jistota a slušnost
 3. Jaroslav Jakoubek                       72 hlasů           Jistota a slušnost
 4. Ladislav Zadražil                         67 hlasů           Jistota a slušnost
 5. Milan Kocourek                          64 hlasů           Jistota a slušnost
 6. Jindřich Bělohlávek                    59 hlasů           Jistota a slušnost
 7. Martin Paděra st.                        51 hlasů           OBČANÉ PRO SKVRŇOV
 8. Petra Bělohlávková                     48 hlasů           OBČANÉ PRO SKVRŇOV
 9. Jaroslav Mlejnek                        45 hlasů           OBČANÉ PRO SKVRŇOV
 10. Martin Paděra ml.                      43 hlasů           OBČANÉ PRO SKVRŇOV
 11. Gisela Kumštová                        32 hlasů           OBČANÉ PRO SKVRŇOV
 12. Ivan Stripačuk                            32 hlasů           OBČANÉ PRO SKVRŇOV
 13. Michal Petřík                              30 hlasů           OBČANÉ PRO SKVRŇOV
 14. Martin Šimonek                         24 hlasů           Jistota a slušnost
 15. Jiří Zahradníček                         22 hlasů           Jistota a slušnost

Do zastupitelstva obce byli zvoleni následující zastupitelé:

 1. Milan Kolář                        Jistota a slušnost
 2. Bohuslav Píša                    Jistota a slušnost
 3. Jiří Kolář                            Jistota a slušnost
 4. Jaroslav Jakoubek             Jistota a slušnost
 5. Ladislav Zadražil               Jistota a slušnost
 6. Martin Paděra starší         OBČANÉ PRO SKVRŇOV
 7. Petra Bělohlávková          BČANÉ PRO SKVRŇOV

Zápis o výsledku voleb je vyvěšen na úřední desce obce.