Zastupitelstvo

Aktuální složení zastupitelstva obce Skvrňov je:

  • Ladislav Zadražil
  • Jindřich Bělohlávek
  • Jaroslav Jakoubek
  • Ing. Milan Kolář Ph.D.
  • Ing. Jiří Kolář
  • starostka obce  – Ladislav Zadražil
  • místostarosta obce  – Ing. Milan Kolář Ph.D.
  • předseda finančního výboru – Jindřich Bělohlávek
  • předseda kontrolního výboru – Ing. Jiří Kolář