Současnost obce Skvrňov

 • Něco málo z historie: Za třicetileté války utrpěl Skvrňov tolik, že v r. 1654 v něm sídlili pouze tři sedláci, ostatní stavení byla prázdná a zbořená. Ves byla obnovena, a tak v roce 1750 jsou uváděni 4 celopotažníci, 2 polopotažníci, 6 chalupníků, kovář, řezník z krámu a šenkýř. V r. 1788 bylo ve vsi 45 čísel čísel a v r. 1843 jich bylo 62 se 470 obyvateli.
 • V současné době žije ve Skvrňově cca 200 obyvatel, kteří bydlí v 80 domech. Dalších 31 domků je využíváno převážně k rekreaci. Obci je celkem 111 čísel popisných.
 • V obci je obecní úřad, který má sedmičlenné obecní zastupitelstvo. Rada obce ustanovena nebyla.
 • Základní škola byla v obci zrušena v r. 1975 a od té doby děti dojíždí do Zásmuk, některé děti rodiče vozí do ZŠ v Horních Krutech nebo Uhlířských Janovicích.
 • Spádovou obcí jsou  Zásmuky, kde je i ordinace obvodního lékaře a lékárna, poštovní úřad a běžné obchody.
 • Dopravní spojení je autobusové s Kolínem (přes Zásmuky) a s Uhlířskými Janovicemi. Spojení do Prahy je možné prostřednictvím pražské integrované dopravy, ale nejbližší zastávky jsou ve Smrku – linka 387 (3 km), nebo Zásmukách – linka 381 (7 km). Nejbližší vlakové nádraží je v Uhlířských Janovicích (trať 014 Ledečko – Kolín) a Sázavě (trať 212 Světlá n. S. – Čerčany).
 • V obci jsou činné tyto dobrovolné organizace: Spolek dobrovolných hasičů, Spolek pro Skvrňov, Myslivecký spolek Skvrňov – Církvice.
 • V obci byla v r. 2014 obnovena obecní knihovna.
 • Na okolních polích hospodaří několik soukromých společností nebo soukromých zemědělců – zejména Hořanská a.s, ZAS Bečváry a.s., ZAS Úžice a.s.
 • V obci jsou i soukromí podnikatelé –  autoopravna, účetnictví a daňové poradenství, autodoprava, zahradní architektura, aj.
 • Obec má zájem o udržení a případně zvyšování počtu obyvatel a snaží se vytvářet podmínky pro lepší bydlení. V obci byl obnoven obchod se smíšeným zbožím, vybudováno dětské hřiště a multifunkční sportovní hřiště. Dětské hřiště je využíváno maminkami s dětmi v létě, v zimě je potom k dispozici herna pro děti v bývalé škole.
 • Dominantou obce je římsko-katolický kostel sv. Havla, u kterého se obec podílí na jeho údržbě a spolupořádá kulturní akce (Cesta 7 kostelů, vánoce v kostele). Obec se podílí i na dalších kulturních akcích v obci – tradiční „pálení čarodějnic“, dětský den, divadelní představení pro děti, mikulášská nadílka aj.
 • V plánu je rekonstrukce společenské místnosti, kde bude probíhat např. vítání občánků a akce pro seniory. Obec na starší občany nezapomíná ani při jejich životních výročích, kdy z rukou starostky obdrží blahopřání a věcný dar.
 • Pěknému vzhledu obce napomáhá i právě zrekonstruovaná komunikace.