Služby obce

Obecní úřad Skvrňov poskytuje pro občany služby Czech Point v rozsahu následujícího seznamu: CzechPoint .

Obecní úřad poskytuje vidimaci a legalizaci po předchozím sjednání termínu.


 Poplatky pro rok 2023

Paušální roční poplatek za svoz komunálního odpadu činí:

 • 700 Kč za osobu u trvale žijících,
 • 700 Kč za čp. u rekreantů.

Paušální roční poplatek ze psů je:

 • 60 Kč  – za prvního psa
 • 120 Kč – za druhého psa
 • 120 Kč – za třetího a dalšího psa

Sjednocení výše poplatků za svoz komunálního odpadu je dáno změnou legislativy platné k 1.1.2022

 Poplatky jsou splatné jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.


Připojení k internetu

Obec umožňuje občanům obce připojení k internetu pomocí vlastní obecní bezdrátové sítě. Hlavní přístupová místa jsou umístěna na střeše budovy bývalé školy v čp.80 a bytového domu čp. 49.

Neomezený tarif Skvrňov:

 • 3 600 Kč za rok a čp. – stálé připojení,
 • 600 Kč za rok a čp. – víkendové připojení,
 • zřizovací náklady = nákup přístupového zařízení (1500 – 3000 Kč).

Sleva při jednorázové platbě – stálé připojení.

V případě jednorázové platby za připojení na celý rok splatné k 30.6. kalendářního roku je u stálého připojení poskytnuta sleva ve výši 300Kč. Za čp. zaplatíte pouze 3300Kč na rok.

Sleva není poskytnuta při:

 • nedodržení splatnosti do 30.6. kalendářního roku,
 • při částečných měsíčních platbách,
 • víkendovém připojení,
 • využití připojení pouze na část kalendářního roku.

Bezhotovostní platby

Bezhotovostní platby poukazujte ve prospěch účtu č. 9923151/0100. Do poznámky pro příjemce uveďte druh poplatku a Vaše jméno případně čp. Vašeho domu.

 • SKO – svoz komunálního odpadu
 • PES – poplatek za psa
 • NET – poplatek za připojení k internetu

Platby bez popisu budou vráceny zpět.

Plán svozu Komunálního odpadu na rok 2023

Tříděný odpad

    Ve dvoře u čp. 80 (budova bývalé školy) jsou kontejnery na tříděný odpad – sklo, plasty a papír. Ve dvoře ZD je kontejner na kovový odpad.

     Kontrolou jsme zjistili, že disciplína třídění odpadů v naší obci se zlepšila, ale stále se v kontejnerech občas nalézá i netříděný odpad (v plastech papír, plechovky…). Obec je tímto poškozována, protože za nevytříděný odpad dostává finanční penalizaci. Žádáme tímto občany, aby důsledně rozlišovali uložení odpadů do jednotlivých kontejnerů!

     Obec Skvrňov v této souvislosti upozorňuje, že za poslední roky nezvyšovala poplatky za komunální odpad a nijak doposud neomezuje objem odváženého komunálního odpadu na jednotlivé osoby v domácnosti. Dále sdělujeme, že  z obecního rozpočtu obec doplácí cca 50% z celkových nákladů na likvidaci komunálního odpadu v naší obci, kde výraznou měrou tyto náklady zvyšuje položka za odvoz odpadů v pytlích přiložených ke standardním nádobám na odpad.

Prosíme Vás buďte šetrní k životnímu prostředí a Vaší peněžence.

odpad