Doprava

Dopravní spojení Kolín – Skvrňov zajišťuje autobusová doprava. V Zásmukách lze přesednout na MHD do Prahy.

Přímé pravidelné autobusové spojení je pak linkou Praha – Hutná Hora.

Nebo lze přestoupit v Uhlířských Janovicích na železnici.

Přesnější informace a časy naleznete na:
http://www.idos.cz

Integrace veřejné dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku do systému ROPID

Změna tarifu PID k 1. srpnu 2021

Často kladené otázky – cestování ve Středočeském kraji

Zvyšují se ceny jízdenek ve Středočeském kraji?

Ano, zdražují v podstatě všechny typy jízdenek Pražské integrované dopravy, které slouží pro cestování ve Středočeském kraji, ale ne všechny zdražují ve stejné míře. Zjednodušeně je možné říci, že jízdné ve Středočeském kraji roste o 25 %. Dlouhodobé předplatní kupony však zdražují výrazně méně, a stávají se tak v porovnání s jednorázovými jízdenkami výhodnější než dosud.

Výjimkou je jízdenka se státní 75% slevou pro děti, studenty a seniory pro 2 pásma a 15 minut, která zůstává na ceně 3 Kč, neboť by se zde cenová změna promítla pouze v rámci haléřů.

Proč zdražují kupony méně než jednorázové jízdenky?

Cestující, kteří využívají cestování veřejnou pravidelně a dlouhodobě, mají být jako stálí zákazníci vždy cenově zvýhodněni. Dlouhodobé roční kupony pro vnější pásma PID pro pravidelného cestování například do práce během celého roku byly výhodnější než ostatní typy jízdenek i dosud. Nyní zdražují roční kupony pouze o 11 až 18 %, a tím se stávají v porovnání s ostatními jízdenkami PID ve Středočeském kraji ještě výhodnější.

Proč se jízdné ve Středočeském kraji zvyšuje?

Jízdné PID ve Středočeském kraji se nezvyšovalo již od roku 2011 a dlouhodobě pokrývá jen minimální část nákladů na provoz autobusových a vlakových linek v regionu. Jízdné ve veřejné dopravě má být velmi výhodné, aby bylo motivací pro cesty veřejnou dopravou. Na druhou stranu v dnešní době už není takto nízká cena jízdného udržitelná i s ohledem na velké výpadky tržeb z jízdného v době pandemie. Zdražení o 25 % spolu s nižším cenovým nárůstem dlouhodobých kupónů je tak kompromisem, který pomůže udržet rozsah veřejné dopravy ve Středočeském kraji bez větších omezení spojů.

Liší se nějak cena jízdenek PID z automatu, z aplikace nebo od řidiče či pokladní na nádraží?

Neliší. Jízdenky PID pro cestování ve Středočeském kraji stojí stejně na všech prodejních místech. Velkou novinkou je však možnost, zakoupit si jízdenku PID od 1. 8. 2021 také přímo u průvodčího ve vlaku Českých drah, to dosud možné nebylo.

Mění se podmínky pro seniory nad 70 let?

Nemění, senioři nad 70 let mohou i nadále jezdit všemi autobusy Pražské integrované dopravy zdarma. Je pouze potřeba, aby u sebe měli vždy doklad, kterým mohou prokázat svůj věk (například občanský průkaz a podobně).

Proč se mění ceny parkovného na parkovištích P+R, které využívají při cestách do Prahy hlavně obyvatelé Středočeského kraje?

Tato změna souvisí s převodem ceníku za parkoviště P+R z Tarifu PID do gesce Technické správy komunikací, s jejich rozdílným využitím řidiči a také s rozdílným servisem na jednotlivých parkovištích. Zjednodušeně je možné říci, že nehlídaná P+R budou zdarma, hlídaná P+R dále od centra budou za cenu 50 Kč a parkoviště blíže centru za 100 Kč za jeden den. V porovnání se sazbou za parkování na jiných soukromých parkovištích nebo v parkovacích zónách je to stále nejvýhodnější.

Proč se zvyšují pokuty za jízdu načerno?

Naším hlavním cílem je nabídnout dostupné cestování pro všechny, a i přes současné zdražení zůstává cena jízdného ve veřejné dopravě velmi nízká. Je tak zároveň motivací pro poctivé a slušné chování. Cestující, kteří tato pravidla porušují, zaplatí za cestu bez platné jízdenky i nadále přirážku k jízdnému 1500 Kč (tato výše se nemění). V případě, že zaplatí přirážku k jízdnému na místě revizorovi, bude je stát jízda načerno nově 1000 Kč.

Mám dopředu zakoupené jízdenky PID pro jednotlivé cesty ve Středočeském kraj, ale po 1. srpnu 2021 je už nebude možné využít. Co s nimi mám dělat?

V případě, že máte nevyužité jízdenky v papírové podobě, můžete je po 1. srpnu vrátit v sídle Dopravního podniku hl. m. Prahy v ulici Na Bojišti ještě půl roku po skončení jejich platnosti. Pokud jste si nakoupili dopředu tyto jízdenky v mobilní aplikaci PID Lítačka, a nevyužijete je, bude možné požádat o jejich zpětné proplacení e-mailem.

Kam se mohu obrátit pro další informace?

Všechny změny jsou detailně zpracovány na webu Pražské integrované dopravy  https://pid.cz/zmenatarifu, můžete však využít také telefonní linku PID 234 704 560 nebo se s námi můžete spojit přes Facebook nebo Twitter PID.