Zastupitelstvo

Ve volbách do zastupitelstva obce Skvrňov konaných v říjnu 2018 bylo zvoleno 7 členů zastupitelstva.

 • Eva Knížáková
 • Ladislav Zadražil
 • Martin Paděra
 • Jindřich Bělohlávek
 • Jaroslav Jakoubek
 • Ing. Milan Kolář Ph.D.
 • Ing. Jiří Kolář

Na ustavující schůzi zastupitelstvo zvolilo:

 • starostka obce  – Eva Knížáková
 • místostarosta obce  – Ladislav Zadražil
 • předseda finančního výboru – Jindřich Bělohlávek
  • člen –
  • člen –
 • předseda kontrolního výboru – Martin Paděra
  • člen –
  • člen –