Zastupitelstvo

Aktuální složení zastupitelstva obce Skvrňov je:

  • Ladislav Zadražil
  • Martin Paděra
  • Jindřich Bělohlávek
  • Jaroslav Jakoubek
  • ing. Milan Kolář Ph.D.
  • ing. Jiří Kolář

 

  • starostka obce  – Ladislav Zadražil
  • místostarosta obce  – ing. Milan Kolář Ph.D.

 

  • předseda finančního výboru – Jindřich Bělohlávek
  • předseda kontrolního výboru – Martin Paděra