Mimořádná opatření COVID-19

Sbírka zákonů č. 190 ze dne 16.11.2020

Sbírka zákonů č. 180 ze dne 30.10.2020

Usnesení vlády ČR č. 1102 a č 1103

Usnesení vlády ČR zde dne 21.10.2020

Mimořádná opatření č. 416 – 420

Mimořádná opatření č. 398 – 402

Nařízení KHS – č. 7-2020

Mimořádná opatření ze dne 1.10.2020 – sb.č.391 – 392

Mimořádná opatření č. 243 – 246

Mimořádná opatření ze dne 6. – 7. 5. 2020

Mimořádná opatření ze dne 4.5.2020

Mimořádná opatření ze dne 30.4 a 1.5.2020

Mimořádná opatření ze dne 27.4.2020

Mimořádná opatření ze dne 23. a 24.4.2020

Mimořádná opatření ze 7.4-2020

Nařízení ze den. 23.3.2020

Usnesení vlády ze dne 18.3.2020

Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020 rozhodl o následných opatřeních:

 • Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.
 • Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.
 • Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.
 • Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.
 • Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí – Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází.

O dalších přijatých opatřeních Vás budeme neprodleně informovat.

Vážení občané

dovoluji si vám jménem hejtmanky kraje krizového štábu krajského úřadu  sdělit několik zásadních informací

Na základě rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje nebudou v nočních hodinách po 22:30 jezdit autobusy integrované dopravy.

V platnosti zůstává rozhodnutí o prázdninovém tarifu na autobusových meziměstských linkách a zrušení školních autobusů. Opatření vejde v platnost v noci z pátku 20. března na sobotu 21. března.

V této souvislosti upozorňujeme, že prostory hromadné dopravy jsou veřejným prostorem, a proto pro ně platí nařízení týkajícího se veřejného prostranství – mít zakrytý nos a ústa.

Usnesení vlády ze dne 18.3.2020

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje.

Oznámení občanům

Obchod u Míly s ohledem na mimořádnou situaci, má změnu otvíracích hodin do odvolání.

Nové hodiny jsou:

 • PO 7,00-12   13,00-15,00 hod
 • ÚT 7,00- 10,30 hod
 • ST  7,00-12   13,00-15,00 hod
 • ČT  7,00- 10,30 hod
 • PÁ  7,00-12   13,00-15,00 hod
 • SO  7,00- 10,30 hod

Do obchodu vstupujte jednotlivě, obchod je pravidelně dezinfikován

Je zajištěná služba od paní Míly Černé z obchodu, pro starší občany, kteří si mohou zavolat na telefonní číslo728221813, kde si nahlásí, co budou potřebovat a nákup se jim doveze domů.

Ještě připomínáme našim občanům, že v souvislosti se zákazem volného pohybu osob na území celého státu, o kterém rozhodla vláda ČR kvůli šíření epidemie korona viru, omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum z účinností od 16. 3. 2020 od 0.00 do 24 3.2020 do 6 hodin.

Což znamená, vyjma cest do práce, do zdravotnických zařízení a obstarání základních životních potřeb nákupu potravin a dalších věci k zajištění hygieny. Doporučuje se občanům, aby se co nejvíce dle svých možnosti zdržovali v okolí svém domova. 

Informace ORP Kolín   17.3.2020 Dobrý den, aktuálně se na okrese Kolín nenachází žádný potvrzený případ výskytu onemocnění koronavirem.

Uzavření obecního úřadu

Opatření vlády ze dne 16.3.2020

Opatření vlády ze dne 15.3.2020 – omezení volného pohybu osob.

Usnesení vlády ČR č. 75. – 81. a 82 k přijetí krizových opatření ze dne 14.3.2020

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.
Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.
Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.
Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních souborů a složek IZS.
Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

Vláda ČR rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká. Zároveň dnes (10. 3. 2020) od 18:00 hodin platí zákaz filmových, divadelních, sportovních, náboženských, tanečních, tradičních shromáždění nebo výstav, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob.