Služby obce

Obecní úřad Skvrňov poskytuje pro občany služby Czech Point v rozsahu následujícího seznamu: CzechPoint – služba je do odvolání nedostupná.

Občané si dále v našem úřadě mohou vytvořit on-line rezervaci na občanský průkaz a cestovní doklady. Obecní úřad poskytuje OVĚŘOVÁNÍ podpisů i listin (vidimace a legalizace).


Plán svozu Komunálního odpadu na rok 2021

 Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku.

    V obci u bývalé školy jsou kontejnery na tříděný odpad – sklo, plasty a papír. Ve dvoře je potom kontejner na železo.
     Kontrolou jsme zjistili, že disciplína třídění odpadů v naší obci se zlepšila, ale stále se v kontejnerech občas nalézá i netříděný odpad (v plastech papír, plechovky…). Obec je tímto poškozována, protože za nevytříděný odpad dostává finanční penalizaci. Žádáme tímto občany, aby důsledně rozlišovali uložení odpadů do jednotlivých kontejnerů!
     Obec Skvrňov v této souvislosti upozorňuje, že za poslední roky nezvyšovala poplatky za komunální odpad a nijak doposud neomezuje objem odváženého komunálního odpadu na jednotlivé osoby v domácnosti. Dále sdělujeme, že  z obecního rozpočtu obec doplácí cca 50% z celkových nákladů na likvidaci komunálního odpadu v naší obci, kde výraznou měrou tyto náklady zvyšuje položka za odvoz odpadů v pytlích přiložených ke standardním nádobám na odpad.

Prosíme Vás buďte šetrní k životnímu prostředí a Vaší peněžence.

odpad

 Poplatky pro rok 2021

Paušální roční poplatek za svoz komunálního odpadu činí:

 • 700 Kč za osobu u trvale žijících,
 • 800 Kč za čp. u rekreantů.

Paušální roční poplatek ze psů je:

 • 60 Kč  – 1 pes
 • 180 Kč – 2 psi
 • 300 Kč – 3 psi

Připojení k internetu

Obec umožňuje občanům obce připojení k internetu pomocí vlastní obecní bezdrátové sítě. Hlavní přístupová místa jsou umístěna na střeše budovy bývalé školy v čp.80 a bytového domu čp. 49.

Neomezený tarif Skvrňov:

 • 300 Kč za měsíc a čp. u trvale žijících,
 • 50 Kč za měsíc a čp. u rekreantů,
 • zřizovací náklady = nákup přístupového zařízení (1500 – 3000 Kč).

Bezhotovostní platby

Bezhotovostní platby poukazujte ve prospěch účtu č. 9923151/0100. Do poznámky pro příjemce uveďte druh poplatku a Vaše jméno případně čp.

 • SKO – svoz komunálního odpadu
 • PES – poplatek za psa
 • NET – poplatek za připojení k internetu

Platby bez popisu budou vráceny zpět.