Minimální počet členů okrskové volební komise – volby 2021