Podklady k návrhu rozpočtu na rok 2020 FIN 2-12M/10