Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skvrňov-schválený závěrečný účet 2018