Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skvrňov za rok 2018