Informace k výkazu plnění rozpočtu obce Skvrňov za rok 2018 a další výkazy hospodaření obce, které jsou součástí návrhu závěrečného účtu obce