Zápis s ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skvrňov 30.10.2018