OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA