Veřejná vyhláška – Územní plán Skvrňov – oznámení o zahájení řízení a konání projednávání