Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby