Veřejná vyhláška – Územní plán Skvrňov – oznámení pořizovatele o projednávání zadání