Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2007 – 2.část