Opatření obecné povahy – Vymezení zastavěného území obce Skvrňov