Oznámení pořizovatele o návrhu opatření obecné povahy – vymezení zastavěného území obce Skvrňov