Prohlášení ČAOA k nárůstu nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2008