Zastupitelstvo

Ve volbách do zastupitelstva obce Skvrňov konaných v říjnu 2014 bylo zvoleno 7 členů zastupitelstva.

 • Eva Knížáková
 • Ladislav Zadražil
 • Martin Paděra
 • Jindřich Bělohlávek
 • Josef Knížák
 • Milan Kolář
 • Jiří Kolář

Na ustavující schůzi zastupitelstvo zvolilo:

 • starostka obce  – Eva Knížáková
 • místostarosta obce  – Ladislav Zadražil
 • předseda finančního výboru – Jindřich Bělohlávek
  • člen – Iveta Drahotová
  • člen – Ivana Chocholová
 • předseda kontrolního výboru – Martin Paděra
  • člen – Soňa Bohatová
  • člen – Josef Maksa

Zasedání zastupitelstva se koná každý lichý týden a to vždy začátkem měsíce  v pátek a koncem měsíce ve středu, od 18:00 hod. Všechna zasedání jsou veřejná. Změna termínů je vyhrazena.