Služby obce

Obecní úřad Skvrňov poskytuje pro občany služby Czech Point v rozsahu následujícího seznamu: CzechPoint

Občané si dále v našem úřadě mohou vytvořit on-line rezervaci na občanský průkaz a cestovní doklady. Obecní úřad poskytuje OVĚŘOVÁNÍ podpisů i listin (vidimace a legalizace).


Plán svozu Komunálního odpadu na rok 2017

 • Leden      3.1., 17.1., 31.1.,
 • Únor        14.2., 28.2.,
 • Březen     14.3., 28.3.,
 • Duben     11.4., 25.4.,
 • Květen    9.5., 23.5.,
 • Červen     6.6., 20.6.,
 • Červenec  4.7., 18.7.,
 • Srpen        1.8., 15.8., 29.8.,
 • Září           12.9., 26.9.,
 • Říjen          10.10., 24.10.,
 • Listopad    7.11, 21.11.,
 • Prosinec    5.12., 19.12.,

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku.

    V obci u bývalé školy jsou kontejnery na tříděný odpad – sklo, plasty a papír. Ve dvoře je potom kontejner na železo.
     Kontrolou jsme zjistili, že disciplína třídění odpadů v naší obci se zlepšila, ale stále se v kontejnerech občas nalézá i netříděný odpad (v plastech papír, plechovky…). Obec je tímto poškozována, protože za nevytříděný odpad dostává finanční penalizaci. Žádáme tímto občany, aby důsledně rozlišovali uložení odpadů do jednotlivých kontejnerů!
     Obec Skvrňov v této souvislosti upozorňuje, že za poslední roky nezvyšovala poplatky za komunální odpad a nijak doposud neomezuje objem odváženého komunálního odpadu na jednotlivé osoby v domácnosti. Dále sdělujeme, že  z obecního rozpočtu obec doplácí cca 50% z celkových nákladů na likvidaci komunálního odpadu v naší obci, kde výraznou měrou tyto náklady zvyšuje položka za odvoz odpadů v pytlích přiložených ke standardním nádobám na odpad.

Prosíme Vás buďte šetrní k životnímu prostředí a Vaší peněžence.

odpad


 Poplatky pro rok 2017

Paušální roční poplatek za svoz komunálního odpadu činí:

 • 500 Kč za osobu u trvale žijících,
 • 600 Kč za čp. u rekreantů.

Paušální roční poplatek ze psů je:

 • 60 Kč  – 1 pes
 • 180 Kč – 2 psi
 • 300 Kč – 3 psi

Připojení k internetu

Obec umožňuje občanům obce připojení k internetu pomocí vlastní obecní bezdrátové sítě. Hlavní přístupová místa jsou umístěna na střeše budovy bývalé školy v čp.80 a bytového domu čp. 49.

Neomezený tarif Skvrňov:

 • 300 Kč za měsíc a čp. u trvale žijících,
 • 50 Kč za měsíc a čp. u rekreantů,
 • zřizovací náklady = nákup přístupového zařízení (1500 – 3000 Kč).